dilluns, 27 d’abril de 2009

Dimarts: 5 de Maig a les 18h A la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C/Castell, 6 Amposta Fem una Xerrada sota el títol: Espai infantil Al Coll


El proper Dimarts: 5 de Maig a les 18h A la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C/Castell, 6 Amposta Fem una Xerrada col·loqui sota el títol: Espai infantil i familiar “Al Coll”, una altra educació és possible preguem feu difusió de les xerrades imprimiu i pengeu el cartell en aquells llocs on penseu que hi poden haver persones interessades moltes gràcies El setembre del 2007 des de l’associació “Abraça’m, per viure, aprendre i créixer” vam posar en marxa l’Espai Infantil i Familiar “Al Coll” amb la intenció d’oferir a les famílies que no trobaven resposta en les opcions educatives reglades un espai educatiu a La Sénia pensat exclusivament pels xiquetes i xiquetes. En aquell moment va començar com una utopia ara, dos anys després l’espai i la seva línia de funcionament s’estan consolidant i ha arribat el moment d’oferir la nostra proposta educativa a totes aquelles famílies que optin per un criança conscient i vulguin oferir als seus fills i filles un marc educatiu respectuós, un espai de creixement per als infants i sobretot per a les famílies. Afirmem que una altra educació és possible perquè des de fa 2 anys ja és una realitat i perquè és la convicció que des de l’associació Abraça’m ens ha portat a dissenyar i dur a terme l’espai infantil i familiar “Al Coll”. “Al Coll” percep, escolta i respecta els impulsos vitals de cadascun dels infants que gaudeixen de l’Espai Infantil i Familiar; i l’adult pren un rol de cuidador posant els límits necessaris per garantir la seguretat de tots ells i elles. En una finca d’oliveres els infants troben diferents materials generals i específics per tal de donar resposta a les seves necessitats. Més informació: Telèfon 666 23 82 91

LA MANJOIA, LA SENIA
L'ASSOCIACIO ABRASSAM VA PARTICIPAR ACTIVAMENT AL PARC DE LA MANJOIA, LA SENIA.

DINAR DIUMENGE 3 DE MAIG. ( GRUP DE CRIANÇA )

Hola a tots i a totes,Com ja sabeu aquelles i aquells que heu pogut anar assistint regularment al grup de criança tenim ganes de donar un nova mirada el model i funcionament del mateix; en la darrera trobada vam decidir aparcar les sessions fins que haguéssim trobat el moment de parlar sobre aquests temes de gestió.La nostra proposta és fer una trobada lúdica per dinar el diumenge 3 de maig en un lloc on després del dinar els xiquets i xiquetes tinguin espai per a jugar i puguem parlar del futur del grup de criança.Agrairíem molt que totes i tots confirméssiu la vostra assistència per tal d'escollir el lloc i aquells que pugueu venir fessiu propostes d'espais adequats on fer la trobada.

divendres, 17 d’abril de 2009

"EL ALIMENTO DE LA PALABRA" Dissabte 18 d'abril de 11 a 14h a la biblioteca de Vinaròs,


Xerrada el proper dissabte 18 d'abril de 11 a 14h a la biblioteca de Vinaròs, nosaltres no en coneixem específicament el contingut però ens l'han recomenat especialment. Esperem que us pugui interessar.


dijous, 16 d’abril de 2009

PROJECTE: Al Coll, espai infantil i familiar de l’Associació Abraça’m, per viure, aprendre i créixer.

Al Coll, espai infantil i familiar de l’Associació Abraça’m, per viure, aprendre i créixer.

Des de l’associació “Abraça’m, per viure, aprendre i créixer” ens definim com
una entitat sense ànim de lucre que pretén donar suport a les famílies en els processos de
maternitat i paternitat des d’una perspectiva de criança natural i conscient. Per començar
volem anar més enllà del model escolar “un nen–una cadira”, oferint als infants un espai
de llibertat on desenvolupar-se i on tots puguem viure, aprendre i créixer.
L’espai infantil i familiar “al Coll” és un espai infantil i familiar “Al Coll” de
l’associació que neix amb la intenció de donar resposta a les necessitats d’aquelles
famílies que han optat per gaudir de la infància dels seus fills i filles, no escolaritzantlos,
és a dir, no delegant la seva educació sinó assumint-ne la responsabilitat i passant el
major temps possible amb ells oferint-los un altre marc educatiu i de criança.
La família és, per als infants, el principal factor protector de riscos, el principal
agent socialitzador, el refugi afectiu i social i el mediador amb altres agents educatius1.
És per aquest motiu que atorguem “al Coll”el qualificatiu d’espai infantil i familiar i pel
fet que en la societat actual vivim canvis importants quant a composició i organització
de les famílies lligats a una ordenació social cada cop més individualista en la que els
espais familiars són cada cop més petits i al fet que no es comparteix, com en èpoques
anteriors, la criança dels fills i filles amb la resta de família extensa, avis, tiets i titetes,
etc. sinó que es viuen més des de la soledat, el temor i la incertesa2. La nostra finalitat és
incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar
per les seves necessitats oferint a les famílies un espai de trobada entre elles i també
amb els seus propis infants en un marc preparat que respecti en tot moment el procés de
creixement de cada infant. A la vegada volem contribuir que les famílies experimentin
el procés de criança dels seus fills com una possibilitat única de creixement i
enriquiment personal mentre tenen cura de forma integral del desenvolupament dels fills
i filles en tots els seus aspectes (físic, emocional, psíquic i intel·lectual).
Així doncs, ‘al Coll’ es defineix com un espai d’educació compartida (no
acadèmic ni instructiu) entre tres col·lectius que venen a conformar la seva realitat: els i
les cuidadores, els nens i les nenes que hi assisteixin i les seves famílies. Amb tot,
pretenem oferir als infants un entorn preparat on desenvolupar-se en llibertat a partir de
les seves necessitats en el procés maduratiu de cada infant i així col·laborar amb pares i
mares en un procés educatiu dins i fora de l’ambient familiar coherent des de la
consciència que l’educació és responsabilitat de la família,.
Per aquest motiu la presència de les famílies és sempre benvinguda i la
interacció d’aquestes amb i en el espai infantil i familiar “Al Coll” sempre és necessària.
Alhora el espai infantil i familiar “Al Coll” pretén ser un punt de suport a les mateixes
en les decisions i experiències del dia a dia que vulguin compartir, de forma espontània
o en els moments reservats a aquests intercanvis de vivències.
1 Extret del document marc (2006) Els espais familiars de petita infància (0-3 anys) Prexarxa d’Espais
Familiars de Petita Infància Diputació de Barcelona.
2 Donat que si hi ha cap tipus d’interacció amb la resta de família extensa molts cops no és per compartir
la criança sinó per delegar-la per no ‘poder atendre’ la criatura davant la ‘necessitat’ de treballar o altres.
Índex
Introducció (pag.1)
Índex (pag.2)
Objectius (Pag.2)
Metodologia (Pag.4)
Avaluació (Seguiment) (Pag. 4)
Organització (Funcionament) (Pag. 5)
Annex: legalitat (Pag.6)
Bibliografia (Pag.8)
Inscripció i matrícula (Pag.8)
Objectius
Els objectius de l’espai infantil i familiar “Al Coll” que presentem a continuació no
volen ser unes fites a assolir sinó més aviat quelcom amb el que treballar dia a dia per
anar creixent i ser més feliços en el procés de maternitat i paternitat que cadascun de
nosaltres viu.
Així doncs, pretenem oferir a les famílies un espai en el que les seves criatures:
Creixin lliurement en la natura, entenent com a tal un entorn segur en el que es
respectin els límits de convivència clars i permanents i dintre dels quals l’infant es pot
moure amb completa llibertat donat que esdevenen garantia d’un espai relaxat per
realitzar les seves activitats sense ésser dirigides. Un lloc en el que l’amplitud de la
mirada dels infants obri la mirada dels adults i no a la inversa.
Actuïn espontàniament, és a dir, un espai en el que cadascú pugui desenvolupar el seu
potencial en base a allò que el seu propi cos li demana, un entorn en el que no hi ha
tasques preestablertes que els infants han de dur a terme quan tenen una determinada
edat, sinó moltes possibilitats d’acció que els permeten fer el que necessiten realment en
cada moment, un lloc on no se’ls imposa des de fora allò que han d’aprendre sinó que
se’ls respecta l’opció de joc i aprenentatge que en cada moment van manifestant i triant
a partir d’allò que el seu interior els demana en funció del moment evolutiu en el que es
troben.
Siguin respectades en els seus processos de creixement, un lloc en el que poder
expressar tot allò que senten i pensen, on el plor tingui el seu espai i el seu temps, en el
que poder sentir el dolor de la mateixa manera que donem lloc a l’alegria.
Es sentin acceptades incondicionalment perquè l’amor és imprescindible i necessari
per a alimentar el cos i l’ànima de tot ésser humà a través de mirades afectives que
acceptin a la criatura tal qual és, en la seva totalitat i immensitat, en lloc de dividir-la
dient-li que tan sols ens agrada una part del què són. Amb la finalitat que ells mateixos
puguin mirar-se al mirall i veure’s en la seva plenitud.
Però l’espai també pretén que els pares i mares tinguin un lloc en el que:
Poder compartir les seves pors, els seus dubtes, angoixes i il·lusions. Quelcom que
creiem necessari i indispensable per descarregar allò que anem acumulant producte de
fer les coses de manera diferent a com la societat dicta que s’han de fer.
Promoure estils de vida saludables perquè la criança esdevé un cúmul de preses de
decisions també al voltant de la salut i perquè tenir cura del cos físic i mental forma part
de l’educació dels fills i filles.
Potenciar les relacions vinculars mare-pare-infant que són base de tot procés de
canvi i creixement.
Es parli de criança i cura més que d’educació o ensenyament. Quan una criatura neix i
durant els seus dos primers anys de vida no acostumem a parlar de l’educació d’aquell
infant sinó que bàsicament, i partint des d’un plantejament de criança responsable, ens
dediquem a escoltar-lo i mirar d’entendre quines són les seves necessitats per cobrir-les
tan bé com puguem, però quan s’apropa l’edat dels dos anys comencem ja a parlar més
d’educació que de necessitats, com si de cop aquestes haguessin desaparegut i en lloc
d’escoltar les que, l’encara bebè, ens manifesta haguéssim d’assumir nosaltres el
determinar quines són en cada moment aquestes necessitats i cobrir-les sense escoltar si
són reals o no, si alimenten a la criatura o si li donem quelcom que no pot assimilar. Des
d’aquest espai infantil i familiar “Al Coll” pensem que és important mantenir la
dimensió de la criança molt més enllà dels dos anys de vida i intentar en tot moment
escoltar i entendre allò que l’infant ens diu i reclama més que allò que les teories
educatives indiquen ha de ser.
Ajudar a identificar i entendre les necessitats emocionals i congnitives dels infants
per entendre millor les criatures i la interpretació que donen a tot allò que viuen a partir
de l’observació dels seus actes i també de la pròpia exploració de les relacions amb els
adults.
A la vegada pensem que els cuidadors i cuidadores poden trobar un entorn on:
Créixer a partir del contacte amb els infants que cada dia ens ofereixen nous reptes i
ens mostren les nostres limitacions i així els cuidadors i acompanyants poden mostrar-se
en cada nova situació una mica més oberts a la vida.
Aprendre a mirar de manera amable a les criatures acceptant-les tal com són, en cada
situació i en la seva pròpia actitud; reconeixent, alhora, els seus progenitors amb la
mateixa mirada amable.
Escoltar quina és la demanda real que hi ha darrera les necessitats mostrades pels
infants en cada moment, així com la força que hi ha en cada demanda.
Prioritzar un ambient tranquil i relaxat que permeti als mateixos cuidadors,
cuidadores, nens i nenes (així com famílies i acompanyants) actuar amb naturalitat i
confiança.
Metodologia
Si partim de la base de tot l’exposat anteriorment el treball dels cuidadors i cuidadores
amb els infants ve a ser més un treball d’observació i acompanyament que un treball de
guia i ensenyament. Partint així doncs de la idea que el desenvolupament de les
criatures prové del seu interior i la nostra tasca es centra més en la creació de les
condicions i el clima que facin possible aquesta situació que no pas en la direcció de les
accions que han de dur a terme sense tenir present les necessitats reals de l’infant.
Els fonaments educatius així doncs es poden resumir en:
Respecte i reconeixement per la capacitat innata dels infants per abordar
aprenentatges de forma autònoma. Es tracta de mantenir despertes i de tenir cura de
la curiositat i les ganes d’aprendre. Aquesta capacitat és una qüestió de supervivència
perquè sorgeix de la necessitat de créixer. Si bé tothom està d’acord que els nens i les
nenes realitzen aprenentatges importants i complexos com ara la parla, el caminar, etc.
de manera completament autònoma quan ens plantegem qualsevol altre tipus
d’aprenentatge considerem que és imprescindible la nostra intervenció directiva i
determinant sense la qual no podrà assolir aquell objectiu. Des de l’Espai Infantil i
Familiar “Al Coll” el que pretenem és mantenir desperta aquesta capacitat
d’aprenentatge autònom i la nostra tasca entenem que és la de deixar un espai perquè
trobin les seves pròpies solucions a les situacions que se’ls presenten, ja sigui un
conflicte en les relacions que estableixen, en una experimentació amb materials,... A la
vegada, suposa també reconèixer el valor educatiu del fracàs o la frustració i el nostre
lloc és el d’acompanayar-los de manera que ells i elles resolguin les situacions amb els
seus propis recursos i les assimilin de manera que puguin créixer amb elles.
Aquesta flexibilitat en un ambient ric en estímuls, vivències i afecte permetrà que
assimilin allò que aprenen i que puguin passar amb base sòlida d’una etapa a l’altra del
creixement, ja que cadascú està perceptiu o cerca allò pel que està preparat en cada
moment.
Atenció i respecte pel desig involuntari és a dir, per l’impuls vital íntim que indica a
cada infant allò que necessita en cada moment i com moure-s’hi. És allò que ens fa
sentir la necessitat de plorar, de riure, d’estar sols o acompanyats, de menjar o dejunar,
d’expressar ràbia o enuig, d’estar actius o passius,... Es tracta d’un concepte que integra
els àmbits físic i psíquic i es manifesta mitjançant formes de relació, la intensitat i forma
d’activitat, etc. És, en definitiva, l’indicador d’un mecanisme d’autoregulació que ens
permet mantenir i cuidar la nostra vitalitat. És a partir de l’acceptació dels sentiments i
l’atenció envers les necessitats més íntimes que facilitem la resolució de conflictes i
alliberem les tensions acumulades. Creant un ambient de respecte del món íntim
cadascú pot anar coneixent-se a ell/a mateix/a i als altres, al mateix temps que aprèn a
trobar el seu lloc dins l’entramat social del grup i a respectar el lloc dels altres.
Establiment dels límits com a marc que tant a nosaltres com als infants ens permeten
relacionar-nos d’una forma segura amb el món (entorn). També són els marges que en
el camí del desenvolupament ens indiquen en cada moment fins on podem arribar.
Avaluació
En tot espai infantil i familiar “Al Coll” és important un apartat d’avaluació que permeti
fer una revisió de la feina que s’està duent a terme per poder millorar-la. En el nostre
cas l’avaluació serà interna, des de les pròpies persones implicades, els cuidadors i
cuidadores, els propis infants a través de les assembles i els pares i mares a partir de les
trobades amb els mateixos i externa a través de la comissió d’escoles de la xarxa
d’educació lliure (XELL) de la qual formem part.
Organització (Funcionament)
L’Espai Infantil i Familiar “Al Coll” està dissenyat per un màxim de 25 xiquets i
xiquetes amb 1 ó 2 cuidadors/es de referència i suport de les permanència de les
famílies (4 adults per dia).
L’horari màxim d´atenció als infants per part dels cuidadors serà de 9h a 14h3 espai en
el que pares i mares poden assistir amb completa llibertat4.
L’organització temporal serà la següent:
o De 9h a 10h. Arribada a la finca i joc lliure.
o 10h. Preparem la taula de l’escmozar que és comunitari -queda a disposició dels
infants fins a les 12ho
11h o 11.30h Activitat proposada (taller de...) màxim 1 hora.
o 13h Música de recollir la caseta de fusta, fi del joc a la caseta, qui vol surt a fora.
A la caseta llegim les notícies del dia, els infants expose notícies i propostes.
o 13.30h L’hora del conte que finalitza amb una audició o cantant una cançó.
o 14h. Marxem
Els tallers són molt variats des de la dansa i la música fins a manualitats, pintura,
fusteria,... en funció dels interessos i les necessitats del grup. L’assistència als mateixos
és voluntària i al mateix temps que es fa la proposta per part dels cuidadors o cuidadores
s’escolten les demandes dels infants en una mena d’assemblea de grup en la que qui té
quelcom important a compartir pot fer-ho.
Les permanències de les famílies: un dia a la setmana el pare o la mare es queda a
l’Espai Infantil i Familiar amb funcions de cuidadors de tots els infants sota les
orientacions de l’equip pedagògic. No són obligatòries però són un valor afegit sobretot
per garantir la coherència família-“Al Coll”.
Les tardes es destinaran a l’elaboració de materials i a reunions periòdiques (un o dos
cops per setmana) entre l’equip de cuidadors/es i la coordinació del espai infantil i
familiar “Al Coll”. Periòdicament es faran trobades amb totes les famílies per parlar
sobre l’educació dels seus fills i filles, dels principis pedagògics que orienten la nostra
pràctica i de tots els dubtes i situacions que el dia a dia ens suposa. En aquestes trobades
els infants tindran un espai per a ells. La periodicitat serà d’una trobada al mes, a
concretar amb les mateixes famílies; i com a mínim una festa trimestral que inclogui la
trobada.
Els espais estan pensats de la següent manera:
Espai per al gran grup un lloc de reunió i un espai lliure d’obstacles útil per a les
activitats de moviment: expressió corporal, música, dansa, teatre o altres activitats.
Espai de joc simbòlic on s’organitzaran racons de diferents ambients (la cuina, la
perruqueria, el mercat, ...)
Materials específics (biblioteca, lectoescriptura, plàstica, ...) un espai amb taules i
cadires més tranquil per abordar els aprenentatges més concrets de manera relaxada.
Tallers habilitats per poder treballar amb diferents materials (fang, fusta, pintura, ...)
amb comoditat.
Exterior perquè en les primeres etapes de desenvolupament és bàsic tenir contacte amb
la natura i poder aprendre a través del contacte directe amb la manipulació de materials
naturals hi haurà un sorral, una taula d’aigua, muntatges per poder-hi fer equilibris, i
llocs per enfilar-se, gronxar-se, etc.
3 Tot i que s’ha parlat de la possibilitat d’ampliar-lo fins a les 16h sempre i quan les famílies col·laborin
en organitzar i preparar el dinar.
4 Respectant en tot moment la metodologia de funcionament del projecte i no interferint en les activitats i
ritmes dels infants.
"Enmienda n.º 170:
De adición de una nueva disposición adicional
"Escolarización en las enseñanzas obligatorias
Las enseñanzas obligatorias establecidas en el artículo 5.1 se imparten normalmente
en los centros educativos. No obstante, reglamentariamente se establecerán las
medidas de garantía de los derechos de los niños y jóvenes de aquellos padres,
madres o tutores que opten excepcionalmente por educar a sus hijos e hijas, en las
etapas de la educación básica, en el ámbito familiar. En las medidas que se
establecerán reglamentariamente se preverá el procedimento de acreditación
pertinente para obtener el título de Graduado en Educación Secundària Obligatoria.
Annex: legalitat
El espai infantil i familiar “Al Coll” neix en el marc de l’associació ‘Abraça’m per
viure, aprendre i créixer’ amb el número de NIF:G-43904432 i registrada al registre
d’entitats jurídiques de Catalunya amb el número 34821 a la secció 1a del Registre de
les Terres de l’Ebre.
Espanya és l’últim país de l’entorn europeu (a excepció d’Alemanya on s’arrossega una
llei promulgada durant el III Reich) on la legislació no contempla encara la possibilitat
d’educar en família, tot i que tant la Constitució Espanyola (Art. 27-3) com la
Declaració Universal dels Drets Humans (Art. 26-3), el Codi Civil en el seu article 154 i
una sentència del Tribunal Suprem 30/10/94, prioritzen el dret dels pares i mares a
escollir l’educació dels seus fills i filles5. I com hem pogut veure en recents programes
de televisió (“Entre línies” TV3 del 30 d’abril de 2007 i “Crónicas” de TVE2 del 14
d’octubre de 2007) és una realitat acceptada i extesa en el territori espanyol.
Actualment està en tràmit parlamentari la Llei d’Educació de Catalunya i el tripartit ha
presentat una esmena amb aquest text:
Precisament aquest marc associatiu referma que l’Espai Infantil i Familiar “Al Coll” no
deixa de ser part d’una opció d’educar en l’ámbit familiar i una eina a disposició de les
mateixes amb dues finalitats. La primera oferir als infants una major diversificació de
fonts de desenvolupament; i la segona augmentar les possibilitats organitzatives de les
famílies que opten per una educació fora de l’escola.
Un altre aspecte legal és la situació de risc que suposa oferir un servei a infants que
poden passar cert temps sense la custòdia presencial de cap acompanyant adult que
assumeixi la responsabilitat de la seva cura. En aquest sentit l’Associació disposarà
d’una assegurança d’accident per a tots els usuaris del servei en els diferents espais
físics on es desenvolupi i una assegurança de responsabilitat civil per a cuidadors,
cuidadores i acompanyants que assumeixen aquesta responsabilitat durant els períodes
de temps que els infants estan sense l’acompanyament d’un adult.
5 Es poden consultar els textos sencers a l’adreça http://educacionlibre.org/inicimarc.htm
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Art. 26
1. La instrucción elemental será obligatoria
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
PROTOCOLO 1, ARTICULO 2 DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS (1952)
‘A nadie será negado el derecho a la educación. En el ejercicio de cualquier función asumida en relación a la educación y
enseñanza, el Estado respetará los derechos de los padres a asegurar dicha educación y enseñanza conforme a sus propias
convicciones filosóficas y religiosas.’
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 27, apartado 1.
1. Se reconoce la libertad de enseñanza
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus convicciones.
Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley ya los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España.
CÓDIGO CIVIL
art. 154.
1. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y
comprende los siguientes deberes y facultades:
1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación
integral.
CODI DE FAMÍLIA DE CATALUNYA
art. 14
En virtut de la potestat, el pare i la mare han de tenir cura dels fills i ténen en relació a ells, els deures
de convivència, d'aliments en el sentit més ampli, d'educació i de formació integral.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1669/1994 DE 30 DE OCTUBRE DE 1994.
FALLO:
El TS declara no haber lugar al recurso de casación, por infracción de ley, interpuesto por el Mº Fiscal,
contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a Lucas H.B. y nueve más del delito de
fundación de Centro de Enseñanza ilegal entre otros.
ARGUMENTACIÓN: Las previsiones del legislador en materia educativa se mueven entre libertad
de enseñanza y el derecho de los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral
de acuerdo con sus convicciones y la libertad de creación de centros docentes. En este terreno se crea
un amplio marco que permite variadas opciones educativas, si bien hay una frontera que el legislador
considera insuperable: toda tarea educativa se debe desarrollar dentro del respeto a los principios
constitucionales. Las técnicas educativas y los modelos pedagógicos pueden ser diversos pero en
ningún caso sobrepasar las líneas, necesariamente inmodificables, de los valores constitucionales.
.../...
esta posibilidad excluye del tipo penal a los modelos de enseñanza que desarrollen en el ámbito
estricto de un núcleo familiar clásico o incluso comunidades cerradas de estructura cuasifamiliar,
sin perjuicio de la indeclinable obligación de los poderes públicos de velar por el
cumplimento de las previsiones mínimas que no son otras que garantizar el respeto a los principios
constitucionales.
La intervención del derecho penal debe estar reservada para aquellos supuesto en los que las
enseñanzas impartidas difunden ideas contrarias a la convivencia o a la tolerancia, hacen apología de la
violencia, promueven discriminación por motivos raciales, religiosos o xenófobos, o favorezcan
prostitución o corrupción de menores, sin perjuicio de la protección específica de estos valores en otros
preceptos del ordenamiento penal. .../...
El derecho fundamental a la educación compromete a los poderes públicos en la tarea de colaborar
y ayudar a su efectiva realización pero no se interfiere necesariamente en el derecho de los padres
a que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera
que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio
siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores.
Bibliografia
WILD, REBECA (1999). Educar para ser. Ed. Herder.
WILD, REBECA (2003) Calidad de vida. Ed.Herder.
WILD, REBECA (2006). Libertad y límites. Ed.Herder.
WILD, REBECA (2007). Ser para educar. Ed. Herder.
NEILL, A. S.. Summerhill. Fondo de cultura económica. México. 2004
HOLD, JOHN. El fracaso de la escuela. Alianza editorial. Madrid1982
HOLD, JOHN. Como aprenden los niños pequeños y los escolares. Editorial Paidos.
Buenos Aires
MONTESSORI, MARIA. La mente absorvente del niño. Ed. Diana. Mexico.
GREENBERG, DANIEL. Por fin, libres.
DOLTÓ, FRANÇOISE. La causa de los niños. Ed. Paidos.1996
FROMM, ERICH. Miedo a la libertad. Ed. Paidos.
LIEDLOFF, JEAN. El concepto del continuum. Ed. OB STARE
TONNUCI, FRANCESCO. Cuando los niños dicen basta. Ed. Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
TONNUCI, FRANCESCO. La ciudad de los niños. Ed. Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
GUTMAN, LAURA (2003) La maternidad y el encuentro con la propia sombra.
Buenos Aires: Ed.Del nuevo extremo.
GUTMAN, LAURA (2006) Crianza. Violencias invisibles y adicciones. Buenos Aires:
Ed.Del nuevo extremo.
MANDER, JERRY. Cuatro buenas razones para eliminar la televisión. Ed. Gedisa.
GONZALEZ, CARLOS. Bésame mucho. Ed. Temas de hoy

Inscripció i matrícula:
No fem matrícula, si alguna família té clar que això és el que està
buscant pel seu fill/a, hi ha un període de prova gratuït de 2 mesos,
durant aquest període es fa una entrevista amb la família i si ambues
parts estan d’acord se signa un contracte d’associació i col·laboració.
Per obtenir més informació i concretar l’inici dels 2 mesos de prova
només cal enviar un correu electrònic a:
abrassam@yahoo.es o trucar al: 666238291

dimecres, 15 d’abril de 2009

Dimarts: 5 de Maig a les 18h, Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C/Castell, 6 Amposta


El proper Dimarts: 5 de Maig a les 18h
A la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C/Castell, 6 Amposta
Fem una Xerrada col·loqui sota el títol:
Espai infantil i familiar “Al Coll”,
una altra educació és possible
preguem feu difusió de les xerrades
imprimiu i pengeu el cartell en aquells llocs on penseu que hi poden haver persones interessades
moltes gràcies
El setembre del 2007 des de l’associació “Abraça’m, per viure, aprendre i créixer” vam posar en marxa l’Espai Infantil i Familiar “Al Coll” amb la intenció d’oferir a les famílies que no trobaven resposta en les opcions educatives reglades un espai educatiu a La Sénia pensat exclusivament pels xiquetes i xiquetes.

En aquell moment va començar com una utopia ara, dos anys després l’espai i la seva línia de funcionament s’estan consolidant i ha arribat el moment d’oferir la nostra proposta educativa a totes aquelles famílies que optin per un criança conscient i vulguin oferir als seus fills i filles un marc educatiu respectuós, un espai de creixement per als infants i sobretot per a les famílies.

Afirmem que una altra educació és possible perquè des de fa 2 anys ja és una realitat i perquè és la convicció que des de l’associació Abraça’m ens ha portat a dissenyar i dur a terme l’espai infantil i familiar “Al Coll”.

“Al Coll” percep, escolta i respecta els impulsos vitals de cadascun dels infants que gaudeixen de l’Espai Infantil i Familiar; i l’adult pren un rol de cuidador posant els límits necessaris per garantir la seguretat de tots ells i elles. En una finca d’oliveres els infants troben diferents materials generals i específics per tal de donar resposta a les seves necessitats.

Més informació:

Telèfon 666 23 82 91


Dimarts: 21 d'Abril a les 19h, Biblioteca Marcel·lí Domingo C/Mercè, 6 Tortosa


El proper Dimarts: 21 d'Abril a les 19h
A la Biblioteca Marcel·lí Domingo C/Mercè, 6 Tortosa
i
El proper Dimarts: 5 de Maig a les 18h
A la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C/Castell, 6 Amposta
Fem una Xerrada col·loqui sota el títol:
Espai infantil i familiar “Al Coll”,
una altra educació és possible
preguem feu difusió de les xerrades
imprimiu i pengeu el cartell en aquells llocs on penseu que hi poden haver persones interessades
moltes gràcies
El setembre del 2007 des de l’associació “Abraça’m, per viure, aprendre i créixer” vam posar en marxa l’Espai Infantil i Familiar “Al Coll” amb la intenció d’oferir a les famílies que no trobaven resposta en les opcions educatives reglades un espai educatiu a La Sénia pensat exclusivament pels xiquetes i xiquetes.

En aquell moment va començar com una utopia ara, dos anys després l’espai i la seva línia de funcionament s’estan consolidant i ha arribat el moment d’oferir la nostra proposta educativa a totes aquelles famílies que optin per un criança conscient i vulguin oferir als seus fills i filles un marc educatiu respectuós, un espai de creixement per als infants i sobretot per a les famílies.

Afirmem que una altra educació és possible perquè des de fa 2 anys ja és una realitat i perquè és la convicció que des de l’associació Abraça’m ens ha portat a dissenyar i dur a terme l’espai infantil i familiar “Al Coll”.

“Al Coll” percep, escolta i respecta els impulsos vitals de cadascun dels infants que gaudeixen de l’Espai Infantil i Familiar; i l’adult pren un rol de cuidador posant els límits necessaris per garantir la seguretat de tots ells i elles. En una finca d’oliveres els infants troben diferents materials generals i específics per tal de donar resposta a les seves necessitats.

Més informació:

Telèfon 666 23 82 91


dimarts, 7 d’abril de 2009

CURS DE CAI el proper Diumenge 24 de maig de 2009 a VINAROS

Curs del Cuidado del Alma Infantil ( CAI )

Benvolguts i benvolgudes amigues d'Abraça'm,Tal com us vam anunciar fa uns dies el proper diumenge 24 de maig torna a visitar-nos Cristóbal Gutiérrez en una nova edició del curs del Cuidado del Alma Infantil. Aquest cop el curs però no es farà a La Sénia com en les edicions passades sinó a Vinaròs, per a les persones que no ho conegueu, queda una mica més al sud, ja a la província de Castelló, però és més accessible. Adjunt us enviem el cartell de difusió perquè en feu la que cregueu oportuna. Us agrairíem molt que l'imprimíssiu i el pengéssiu en aquells llocs on penseu que pugui interessar el curs.A l'igual que en la passada edició hi ha un període de pre-inscripció fins al 10 de maig en què el curs resulta més econòmic70€. El preu del curs fora d'aquest període és de 90€.

Les dades són:
DATA: Diumenge 24 de maig de 2009

HORARI: de 10 a 14h i de 16 a 20 h.

LLOC: Espai de Salut C/ del Cid, 16 A Bj. VinaròsPREU: 70 euros (90 a partir del 10 de maig) Si alguna persona està passant per dificultats econòmiques però està interessada en assistir, com sempre, pot escriure directament a Cristóbal fundacioncai@gmail.com i buscar una solució.

DATA LIMIT D'INSCRIPCIÓ: 10 de maig
Les passes que heu de seguir per formalitzar la inscripció són les següents:

PROCEDIMENT PER A INSCRIURE'S:
Pas 1: Ingressar 20 euros en el compte de Caixa Penedès nº 2081 0400 29 3300004420Pas 2: Trucar o escriure a Aurora per a dir-li que ja heu ingressat la preinscripció
Pas 3: El dia del curs aboneu els 50 euros restants
Per més informació o reservar plaça escriviu a l'adreça info@espaidesalut.org o truqueu al telèfon 686518298 i pregunteu per Aurora.

Una abraçada a tots i totes,

Bernat i Maite

dimecres, 1 d’abril de 2009

DIUMENGE 24 DE MAIG 2009, sessió del CAI

Benvolguts amics i amigues,

Gràcies als que vareu venir a l'última sessió del CAI i als que, encara que no heu pogut, heu manifestat el vostre interès per continuar amb noves sessions.

Us escrivim aquest missatge perquè pugueu ja reservar data de cara al maig. Cristóbal tornarà a venir el diumenge 24 de maig per fer la cinquena edició del CAI per aquestes terres del sud. 

Desitgem que estigueu bé i poder-vos veure novament.

Una abraçada ben cordial,
Maite i Bernat

P.D. Si algú de vosaltres no vol rebre més informació de les activitats de l'associació o sobre els cursos del CAI en concret, només cal que ens envie un e-mail indicant-ho en el cos del missatge.
abrassam@yahoo.es  

Xerrada a l'ajuntament de la Sénia el proper dijous 2 d'abril a les 19.00 hores