divendres, 12 de març de 2010

El nostre espai infantil i familiar al diari el punt
«Espais de llibertat» a la Sénia.
Abraça'm, per Viure, Aprendre i Créixer no és una escola lliure, és una associació que aplega famílies que han decidit no escolaritzar els seus fills.
A l'espai infantil i familiar Al Coll es duen a terme diferents propostes de descoberta i tallers.

El setembre del 2007 va començar a caminar a la Sénia l'associació Abraça'm, per Viure, Aprendre i Créixer, impulsada per famílies que han decidit no escolaritzar els seus fills i que, com explica Bernat Camps, un dels seus iniciadors, han optat per «noves propostes d'educació activa, pel desenvolupament natural dels nens i nenes i per una no-intervenció acadèmica». No són una escola lliure, sinó que han cercat uns espais pensats per afavorir el desenvolupament i l'educació dels infants, el que s'anomena espai infantil i familiar Al Coll, preparant ambients i materials a l'interior o a l'aire lliure per fer-hi activitats, i l'any passat van rebre un ajut del programa Tu Ajudes, de Caixa Tarragona, per adequar el taller de ciències i plàstica. En aquests moments dues famílies amb els fills hi van cada matí i alguns dies mantenen contacte amb projectes similars de poblacions del voltant.
El mètode que utilitzen es basa a posar a l'abast dels infants els recursos que els permetran aprendre determinats conceptes: «Ells saben que tenen materials de càlcul, de ciències o de matemàtiques, per exemple, per a quan ho necessitin.» És a dir, els nens i nenes són conscients que tenen els materials a l'abast i saben que un adult els pot acompanyar en l'aprenentatge quan ho sol·licitin. Assegura que els nens ho demanen quan arriba el moment. I és d'aquesta manera, aprenent un contingut a iniciativa pròpia, «que fa que en siguin molt més conscients i ho recordin». En aquest espai de la Sénia es fan activitats dirigides: «De fet, són propostes en què els infants poden decidir si volen acollir-s'hi; habitualment són propostes de descoberta i tallers, no continguts acadèmics», en què s'interrelacionen manualitats, música, dansa, activitats de lectoescriptura, descoberta de l'entorn, agricultura, construcció, biologia... No es fan números ni operacions matemàtiques, «però fent determinades activitats surt una situació que ho requereix» i el mateix nen o nena demana saber-ho. Els quatre nens i nenes que hi prenen part diàriament són de diferents edats. Segons Camps, no hi ha d'haver cap problema per, en un moment determinat, incorporar els fills a l'escola ordinària: «Un dia els parlarem d'aquesta opció», i quan els fills «lliurement» prenguin aquesta opció podran fer-ho, ja que hi ha vies per incorporar-se a l'educació reglada tot i no haver estat escolaritzats prèviament.
Els motius que els van fer decidir, a ell i a la seva parella, de no escolaritzar els seus fills són, d'una banda, perquè consideren que cada infant «té el seu ritme de desenvolupament» i creuen que no es pot obligar un nen a aprendre uns continguts determinats a una edat determinada simplement perquè està establert d'aquesta manera. A més, consideren que els nens tenen necessitat de jugar per desenvolupar-se i aprendre, «i han d'aprendre a compartir amb els adults i a dialogar». Considera que l'escola «compleix una necessitat, però no les necessitats dels infants». És a dir, «no es planteja què necessiten els nens sinó què necessita la societat».
Bernat Camps explica que no se senten qüestionats per la seva opció educativa: «Sé que generem situacions incòmodes, però això no ens fa sentir malament»; veuen els resultats «i els infants estan molt contents». Explica que no tot són flors i violes: «Pensàvem que seríem més gent, però entenem que per a les famílies és un sobreesforç», tant pel que fa a sous com horaris. «En el meu cas faig jornada completa, però la meva parella només pot treballar poques hores a la setmana» per poder donar resposta educativa a les necessitats dels seus fills.
Camps desmarca el projecte de les escoles lliures perquè en aquestes hi ha persones externes a la família que assumeixen l'acompanyament escolar, mentre que en el projecte de l'associació senienca l'assistència sempre és a càrrec dels pares.11/03/10 02:00 - LA SÉNIA - M. CARTAÑÀ

dimarts, 2 de febrer de 2010

El Cuidado del Alma Infantil a la sabiduría a través de los hijos e hijas.

La Sénia - de Febrer a Juny 2010
Cuando se trata de cuidar a un niño lo importante no son las mil y una técnicas e informaciones adquiridas, sino que el cuidador esté en sintonía con su propia Alma, sólo así puede sintonizar con la del pequeño y a partir de aquí comienza la verdadera comunicación y se despliega para ambos un mundo de creatividad y alegría. Lo mismo es válido cuando se trata de cuidar la vida en pareja, los amigos, la profesión, etc.
Cristóbal Gutiérrez


También nos será de ayuda reconocer el lenguaje de nuestro cuerpo y la fuerza que
subyace detrás de las molestias físicas o psíquicas que vivimos.
Dirigido a: El Cuidado del Alma Infantil se dirige a padres, madres, educadores, terapeutas, etc., y también a cualquier persona que tenga deseos de cultivar su alegría.
Se aprende viviendo: No es este un curso teórico, sino vivencial. Quienes asistan al
curso harán trabajos de investigación y exploración personal que expondrán durante los encuentros.
El modo en que trabajo: Cada participante identificará aquello en lo que está atascado, a partir de aquí trabajaré con cada persona para que por sí misma descubra la solución que le ayuda a vivir con más plenitud. Trabajo con una persona o
con una pareja delante del resto de grupo, de este modo no sólo aprende esa persona sino también quienes estamos allí presentes.
Cristóbal Gutiérrez

El Cuidado del Alma Infantil es una propuesta para padres, madres y educadores que,
partiendo de la alegría y vitalidad de sus hijos, apuestan por transformarse y cultivar una felicidad grande. El cuidado del Alma de los niños y adultos requiere, ante todo, la propia implicación y transformación personal.

Aliados: Para este viaje tenemos los mejores aliados posibles: nuestra percepción
y sensibilidad, la valentía que llevamos dentro. Y también, por supuesto, el Alma de nuestro hijo o hija, el Alma de nuestra pareja y el Alma propia y la de nuestros antepasados.
Medios para la transformación: Para esta transformación el Alma nos trae los contratiempos, las dificultades, nuestros errores y fracasos e incertidumbres, las discrepancias con la pareja, con los hijos, con los propios padres, las enfermedades,
etc., en definitiva todo lo que nos hace descubrir nuestros límites con el fin de profundizar la comprensión que nos permite ver más allá de lo aparente. Y todo ello acompañado de la desbordante alegría y creatividad de los pequeños y pequeñas,
una alegría que hemos de cuidar como el tesoro más preciado, como la brújula que nos señala el rumbo que hemos de mantener.
Palabras clave para este camino: Todo caminante necesita un equipaje cuanto más ligero y útil mejor. En El Cuidado del Alma Infantil utilizamos palabras matriz, unas palabras que surgen del Alma y ensanchan el corazón, unas palabras que nos guían
ante la penumbra de las situaciones inesperadas. Estas palabras descubren imágenes nuevas que contienen la felicidad grande, aquella que no depende de las situaciones.
Breve curriculum personal: En 1977 comencé a buscar algunas respuestas a mis inquietudes y aunque, como es normal, en estos años he conocido variados métodos de desarrollo personal, considero que mis influencias más importantes son el Seitai, que comencé a aprender entre Barcelona y Japón en 1983 y las Constelaciones Familiares, que conocí a través de Bert Hellinger en el año 2000 y que continuo profundizando en ellas. Desde 1987 estoy dedicado a la formación de adultos, y desde 1995 mi dedicación se concentra en el cuidado de la infancia y en la formación de familias. He sido co-fundador de La Casita (año 1995) un espacio de respeto para niños y niñas de 2 a 6 años y también he sido co-fundador y co-director de la Escola Viva El Roure, en las afueras de Barcelona, para niños y niñas de 3 a 12 años. En la actualidad me centro exclusivamente en el cuidado de las familias y educadores, con el fin de apoyarles para que los niños y niñas puedan mantener esa alegría
grande que sólo un corazón grande puede vivir.

Para cualquier consulta adicional podeis ver la página web: www.elcuidadodelalmainfantil.org

La Sénia 14 FEBRER 14 MARÇ 18 ABRIL 16 MAIG i 13 JUNY
Inscripció a 1 encontre: 85 euros que s'abonaran el dia de cada trobada
Inscripció als 5 encontres: 350 euros dels quals se'n abonaran 85 les 4 primeres trobades i 10 l'última.

Informació addicional: Maite Fonollosa 620553261
mabrassam@yahoo.es
fundacioncai@gmail.com